Tom & Thomas - Movieguide.nl, January 2002


Last Update: 29 January 2002

Review from Movieguide.nl

'Tom & Thomas'. Real life fairytale
Translated by Marina Kahlmann

After the success of 'Long live the Queen', Esmee Lammers has again made a family film starring a child. The scenario of 'Tom & Thomas' is also from her hand, as is the book with the same title, which she wrote with Han Kuyper. This time it was decided to make an English language film. Happily the actors were cast from England, so we don't see Lou Landre [local celebrity] as a security official with a gruesome accent. And of course we have Derek de Lint as the director of the orphanage, and Debby, a classmate of Thomas, who doesn't say a word and so escapes the suspicion of a Dutch background.

The story is set in London where Thomas lives with this foster father Paul (Sean Bean). He has a difficult time at school as he keeps seeing images of his 'imaginary friend' Tom. This Tom lives in an orphanage. He has witnessed child smuggling practices and is consequently chased by the smugglers. Thomas does not only see the images, he feels everything Tom feels, which is a lot, as Tom is regularly whipped. Nobody believes Thomas as he tells of Tom and the people around him are getting tired of it.

Thomas has one passion: space and in particular the first landing on the moon. He persuades Paul to take him to the Science Museum for his ninth birthday. In the maze of mirrors Thomas is suddenly faced with a real life Tom!

Once they have found each other they really do not want to let the other go. But Paul can not find out about Tom's existence as they fear he will not believe it and send Tom back to the home. As Tom is still running from the smugglers, he hides in Thomas's room. They change places several times, which leads to comical situations and misunderstandings.

Thomas cannot resist going to the orphanage and he gets caught and is mistaken for Tom. Soon Thomas is in a plane like a caged animal, on his way to Africa.

Tom and Thomas is an okay movie, with some exciting moments. Sean Bean, who currently also stars as Boromir in 'The Fellowship of the Ring', is perfect as Paul, the awkward father of Thomas. The title role is performed by Aaron Johnson, who plays both Tom and Thomas by means of 'splitscreen' and 'greenscreen'. Especially the scene in the mirror maze was excellently done, as nobody of the crew could be seen in the mirrors. Johnson, who had theatre and television productions to his credit, was also in the race to be Harry Potter, but lost out in the last round.

It's a pity the film lasts too long. We have to wait very long for the boys to actually meet. In the beginning of the movie the switch from Tom to Thomas and back is made often, which causes some confusion. Lammers did try to separate the boys' worlds, by making Tom's world ashen and characterising Thomas's world with yellow and red colours. The school Thomas attends has bright colours, with the children dressed in equally bright colours, although most schools in England still use uniforms.

Tom and Thomas is a nice successor to 'Long Live the Queen' but will certainly not surpass it.

 


Tom & Thomas
Levensecht sprookje

Na het succes van Lang leve de koningin heeft Esmé Lammers wederom een familiefilm gemaakt waarin een kind de hoofdrol speelt. Ook het scenario van Tom & Thomas is van haar hand, evenals het gelijknamige boek, dat Lammers samen met Hans Kuyper schreef. Dit keer werd besloten een Engelstalige film te maken. Gelukkig werd ook besloten de cast uit Engelse acteurs te laten bestaan, ware het niet dat Lou Landré plotseling zijn opwachting maakt als beveiligingsbeambte met een bijzonder gebrekkig accent. En dan hebben we natuurlijk Derek de Lint als directeur van een kindertehuis, en Debby, een klasgenootje van Thomas dat echter geen woord zegt en zo de verdenking op een Nederlandse achtergrond ontloopt.

Het verhaal van Tom & Thomas speelt zich af in Londen waar Thomas met zijn pleegvader Paul (Sean Bean) woont. Hij heeft het moeilijk op school, omdat hij steeds beelden ziet van zijn ‘denkbeeldige’ vriendje Tom. Deze Tom woont in een kindertehuis. Tom heeft iets gezien over kindersmokkelpraktijken in het tehuis en wordt daarom achterna gezeten door de smokkelaars.

Thomas ziet niet alleen beelden, hij voelt ook alles wat Tom voelt, en dat is een hele hoop, aangezien Tom nogal eens met de zweep geslagen wordt. Niemand gelooft Thomas als hij vertelt van Tom en eigenlijk wordt iedereen in zijn omgeving er een beetje moe van.

Thomas heeft één grote passie: de ruimtevaart en in het bijzonder de eerste maanlanding. Uiteindelijk weet hij Paul zover te krijgen dat hij hem voor zijn negende verjaardag meeneemt naar het wetenschapsmuseum. Daar loopt Thomas een spiegeldoolhof binnen, waar hij plotseling oog in oog staat met de levensechte Tom!

Als ze elkaar eenmaal hebben gevonden willen ze elkaar niet meer laten gaan. Paul mag echter niet achter het bestaan van Tom komen omdat ze bang zijn dat hij hen niet gelooft en Tom terug zal sturen naar het tehuis. Omdat Tom nog steeds op de vlucht is voor de kindersmokkelaars, verstopt hij zich in Thomas’ kamer, waarna ze meerdere keren van identiteit wisselen, wat enkele komische situaties en misverstanden oplevert.

Thomas kan het echter niet laten naar het kindertehuis te gaan en op een gegeven moment wordt hij gesnapt en voor Tom aangezien. Als snel bevindt Thomas zich als een gekooid dier in een vliegtuig dat op weg is naar Afrika...

Tom & Thomas is best een aardige film, met enkele spannende momenten. Sean Bean, die momenteel ook schittert als Boromir in The Fellowship of the Ring, is perfect als Paul, de onbeholpen vader van Thomas. De titelrol wordt vertolkt door Aaron Johnson, die dus zowel Tom als Thomas speelt, door middel van een ‘splitscreen’ en ‘greenscreen’. Vooral de scène in het spiegeldoolhof is knap gemaakt, met name doordat niemand van de crew in de spiegels te zien mocht zijn. Overigens was Johnson, die voornamelijk theater- en tv-producties op zijn naam had staan, tot de laatste ronde in de race voor de rol van Harry Potter.

Jammer is dat de film eigenlijk te lang duurt; we moeten vooral erg lang wachten voordat de jongens elkaar daadwerkelijk ontmoeten. In het begin van de film wordt ook vaak heen en weer gesprongen van Tom naar Thomas en andersom, wat af en toe enige verwarring oplevert. Lammers heeft wel duidelijk geprobeerd de leefwerelden van elkaar te onderscheiden, door Toms wereld een grauwe tint te geven en Thomas’ wereld door gele en rode kleuren te kenmerken. Ook de school waar Thomas heengaat bestaat uit vrolijke kleuren, met de kinderen gekleed in vrolijke kleuren, alhoewel in Engeland de meeste scholen nog steeds met uniformen werken.

Tom & Thomas is een aardige opvolger van Lang leve de koningin, maar kan het zeker niet overtreffen.

 

Visit Movieguide.nl


Return to Tom & Thomas Press

Return to Tom & Thomas Main Page

Return to Films & TV

Return to The Compleat Sean Bean Main Page