Tom & Thomas - NRC Handelsblad, 23 January 2002


Last Update: 29 January 2002

Review from 'NRC Handelsblad'
Translated by Marina Kahlmann

Attractive misunderstood children by Hans Beerekamp

After the success of her original award winning children's film 'Long Live the Queen' (1995), Esmee Lammers chose an English language family film. Like other recent productions by her husband, Dick Maas, who directed the action scenes from the so-called second unit, 'Tom and Thomas' is geared towards an international audience. Through English locations and actors, Lammers tries to compete with thousands of other films in the same genre. Ironically 'Tom & Thomas' is released in The Netherlands in a Dutch dubbed version in almost all cinemas.

Everything shows that this CV constructed film [this is a construction where investing in film is made interesting through tax breaks] is made only to make money. Abroad this might actually work, because 'Tom and Thomas' looks like all their slick formula films about attractive misunderstood children with a large imagination (It Takes Two, The Parent Trap).

Nine year old Thomas (a double role by Aaron Johnson) has a close bond with this imaginary friend Tom, who lives in a Dickensonian orphanage led by the mean director, played by Derek de Lint, and who gets severely abused. One day Thomas meets Tom in real life; they turn out to be twin brothers, separated at birth. Together they battle the bad guys and become heroes of the day.

Although the London locations and the orphanage idea are very English, Tom and Thomas is still more like 'Kruimeltje' [a Dutch children's films] than 'Harry Potter'. It is well made entertainment for not too demanding children, which only in the technical aspect shows some passion: an ingenious mirror scene, a chase on board a plane.

Little is left of the charming folly of the scenario of 'Long Live the Queen'. If the purpose of the CV construction is indeed industrial policy, the money on Tom and Thomas was well spent, though only for the foreign market, as nobody will suspect it is a Dutch movie.


Aantrekkelijke onbegrepen kinderen Door Hans Beerekamp

Na het succes van haar originele, met een Gouden Kalf bekroonde kinderfilm Lang leve de koningin! (1995) koos Esmé Lammers voor een Engelstalige familiefilm. Net als de andere recente producties van haar echtgenoot Dick Maas, die dit keer de actiescènes van de zogeheten 'second unit' regisseerde, mikt Tom en Thomas op een internationaal publiek, en probeert Lammers door Engelse locaties en acteurs te wedijveren met duizenden andere films in hetzelfde genre. Ironisch genoeg wordt Tom en Thomas echter hier bijna overal uitgebracht in een Nederlands nagesynchroniseerde versie.

Uit alles blijkt dat de met een c.v.-constructie gefinancierde film alleen gemaakt is om er geld mee te verdienen. Dat zou in het buitenland nog wel eens kunnen lukken, want Tom en Thomas lijkt op al die gewiekste formulefilms over aantrekkelijke, onbegrepen kinderen met een grote fantasie (It Takes Two, The Parent Trap).

De negenjarige Thomas (dubbelrol van Aaron Johnson) heeft een hechte band met zijn denkbeeldige vriendje Tom, die in een Dickensiaans weeshuis onder leiding van de snode directeur Derek de Lint, ernstig mishandeld wordt. Op zekere dag ontmoet Thomas Tom in werkelijkheid: het blijken bij de geboorte gescheiden tweelingbroers te zijn. Samen binden ze de strijd aan met slechte boeven en worden de helden van de dag.

Hoewel de Londense locaties en het weeshuisgegeven zeer Engels zijn, lijkt Tom en Thomas toch meer op Kruimeltje dan op Harry Potter. Het is bekwaam gemaakt amusement voor niet al te veeleisende kinderen, dat alleen in de technische uitvoering hier en daar bevlogenheid doet vermoeden: een ingenieuze spiegelscène, een achtervolging aan boord van een vliegtuig.

Van de charmante gekte van het scenario voor Lang leve de koningin! valt weinig meer te herkennen. Als het doel van de c.v.-constructie inderdaad industriepolitiek is, dan is het geld aan Tom en Thomas goed besteed, zij het vooral voor de buitenlandse markt, waar niemand zal vermoeden dat het een Nederlandse film betreft.

Tom en Thomas. Regie: Esmé Lammers. Met: Aaron Johnson, Sean Bean, Inday Ba, Bill Stewart, Sean Harris, Derek de Lint. In: Pathé De Munt, Amsterdam; Metropole, Den Haag (originele versie) en 53 bioscopen (Nederlandse versie). 23 januari 2002

Visit NRC

 


Return to Tom & Thomas Press

Return to Tom & Thomas Main Page

Return to Films & TV

Return to The Compleat Sean Bean Main Page