Tom & Thomas - HAAGSCHE COURANT, 25 January 2002


Last Update: 26 January 2002

HAAGSCHE COURANT, January 25th, 2002

A thrilling but sinister children's film

by Bert Jansma
Translated by Gerda Seinhorst

"Tom & Thomas"
Director: Esmé Lammers. With: Sean Bean, Aaron Johnson, Inday Ba, Bill Stewart, Derek de Lint and others. Shown in Pathé Scheveningen en Metropole, The Hague; Delfia, Delft; Studio, Leiden; Movie Palace, Zoetermeer; Lumière, Rotterdam.

A children's film that makes an adult feel rather bad. That is the feeling you get from Esmé Lammers' Tom & Thomas. The reason is mainly the violent action at the end. Where a boy is kidnapped. After being drugged with a big hypodermic syringe. Without being properly told in the script what is going to happen to him. With that you create a tension field you don't want to risk your (grand) children to.

Esmé Lammers - who made her début with Long Live the Queen - has otherwise made an outstanding film in a technical way with Tom & Thomas. Filmed in English with English actors (there is also a dubbed version), with young actor Aaron Johnson in the double part of both the Tom and Thomas from the title.

The trickery when the two 'look-alikes' meet is close to perfection.

Tom & Thomas is a modern reading on the old twin theme. In here young boy Thomas is an adopted child living with his foster father in London, an artist mourning his deceased wife (a very good and sympathetic part by Sean Bean). Thomas has problems because he constantly 'sees' himself in critical situations. Those visions appear to be from the life of another boy, Tom, his precise counterpart, who lives in an orphanage.

This Tom has seen the concierge of the orphanage, with his accomplice, doing something strange at night and as these two men have detected him, he becomes the one in danger.

Tom and Thomas meet by chance in a mirror maze, exchange lives every now and then, which leads to quit a number of - often funny - misunderstandings.

The criminals do get their hands on Tom - or was it Thomas? - and put him sedated in a crate in a plane to Nairobi (?). But in the meantime Thomas - or was it Tom? - hides himself in the wheel bay of the plane, where high in the sky he will almost freeze. Till, just in time, the plane returns to London.

Exciting, for sure. But the tension misses a small-human size, so it becomes sinister. And with that kidnapping you get the nastiest of associations. Up until Dutroux [note: an infamous Belgian child kidnapper and murderer].

What is wrong about Tom & Thomas is a script that leads to a climax with too little subtlety and charm. Making a full grown children's film is something different from making a children's film like an action film for adults.


Een spannende maar lugubere jeugdfilm
door Bert Jansma
'TOM & THOMAS'
Regie: Esmé Lammers. Met Sean Bean, Aaron Johnson, Inday Ba, Bill Stewart, Derek de Lint en anderen. Te zien in Pathé Scheveningen en Metropole, Den Haag; Delfia, Delft; Studio, Leiden; Movie Palace, Zoetermeer; Lumière, Rotterdam.
Een jeugdfilm waarvan je het als oude(re) kijker behoorlijk benauwd krijgt. Dat is het gevoel dat je aan Esmé Lammers' 'Tom & Thomas' overhoudt. De oorzaak is vooral het gewelddadige actiedeel aan het slot. Waarbij een jongetje wordt ontvoerd, nadat hij met een grote injectienaald is verdoofd. Zonder dat er in het scenario behoorlijk is verteld wat er met hem zal gebeuren. Daarmee creëer je als filmmaker een spanningveld waar je je (klein) kinderen niet graag aan zou wagen.
Esmé Lammers ­ die debuteerde met de jeugdfilm 'Lang leve de koningin' ­ heeft met 'Tom & Thomas' technisch overigens een film gemaakt die er mag zijn. In het Engels opgenomen met Engelse acteurs (er is ook een nagesynchroniseerde versie), met het jonge acteurtje Aaron Johnson in een dubbelrol als zowel de Tom als de Thomas uit de titel. De trucages wanneer die twee 'dubbelgangers' elkaar ontmoeten zijn nagenoeg perfect.
'Tom & Thomas' is een moderne variant op het aloude tweeling-gegeven. Hier is het jongetje Thomas een aangenomen kind dat bij zijn adoptief vader in Londen woont, een om zijn gestorven vrouw treurende kunstschilder (zeer goede en sympathieke rol van Sean Bean). Thomas heeft het moeilijk omdat hij alsmaar beelden 'door' krijgt van zichzelf in noodsituaties. Die beelden blijken afkomstig uit het leven van een ander jongetje, Tom, zijn evenbeeld, dat in een weeshuis verblijft.
Die Tom heeft de concierge van dat weeshuis samen met een handlanger 's nachts iets vreemds zien doen en aangezien de heren hem daarbij betrapten, wordt hij nu degene die gevaar loopt.
Tom en Thomas ontmoetten elkaar toevallig in een doolhof met spiegels, ruilen af en toe van levens en dat geeft aardig wat ­ vaak leuke ­ misverstanden. De boeven krijgen Tom ­ of was het Thomas? ­ toch in handen en stoppen hem verdoofd in een krat in een vliegtuig naar Nairobi (?). Maar dan hangt Thomas ­ of was het Tom? ­ inmiddels ergens tussen de opgeklapte wielen van het vliegtuig waar hij hoog in de lucht bijna zal bevriezen. Tot het net op tijd rechtsomkeert richting Londen gaat.
Spannend, jazeker. Maar de spanning mist een klein-menselijke maat, waardoor het luguber wordt. En bij die ontvoering krijg je de naarste associaties. Tot en met Dutroux toe. Wat 'Tom & Thomas' dwars zit is een scenario dat met te weinig subtiliteit en charme naar die climax toewerkt. Een volwassen kinderfilm maken is iets anders dan een kinderfilm maken alsof het een actiefilm voor volwassenen is.

Visit HAAGSCHE COURANT (Gelderlander)


Return to Tom & Thomas Press

Return to Tom & Thomas Main Page

Return to Films & TV

Return to The Compleat Sean Bean Main Page