Tom & Thomas - Telegraaf 23 January 2002


Last Update: 26 January 2002

Tom and Thomas, twins find each other, by Eric Koch
Translated by Marina Kahlmann

AMSTERDAM ‘ It’s the age,’ Thomas’s foster father thinks apologetically. Still sometimes even he gets a bit tired of Thomas involving his imaginary friend in everything. But to the only son of painter and widower Paul Sheppard (Sean Bean), Tom is as real as a real life friend. And Thomas is closer to the truth than he dared imagine. In an orphanage on the other side of town, a little boy lives who looks exactly like him. His name is Tom, and he is in big trouble.

At night the boy is a witness of the wrongdoings of caretaker Finch and an unknown man, who has his a parcel in the shape of a human being in the bag of a small truck. Creepy Finch saw Tom and since then the boy wanders trough town, hunted down by Finch and his drooling bloodhound.

Fate, directed by director Esmee Lammers, brings the two boys together (both played by Aaron Johnson), fittingly enough in the mirror hall of a science museum. They get to enjoy their mutual discovery for a bit, have fun at a birthday party, but then Finch and his criminal partner come back into the picture. A new abduction follows as well as a life threatening chase in the wheel hatch of a plane, before the breathless young viewers can leave the cinema.

Director Esmee Lammers puts the elements from adventure books from her youth solidly in order in her second film. The fact that she traded the nuances and pastel colours from her fairytale debut, ‘Long live the Queen’ for a more robust portrayal from the domain of her partner Dick Maas (who contributed to several succesful chases as a second unit director), may be a disappointment to the adult viewer. The dubbing of English actors in the Dutch language version does not help the pace of the story.

But those considerations will be of little concern to the youngsters of eight years and up. For them Tom and Thomas (filmed against a backdrop of London in Christmas atmosphere) is a cool, exciting movie with pleasant main characters and frightening villains.


'Tom & Thomas': Tweeling vindt elkaar
door Eric Koch
AMSTERDAM - 't Is zijn leeftijd, denkt Thomas' pleegvader vergoelijkend. Maar soms wordt ook hij er wel eens moe van dat Thomas overal zijn denkbeeldige kameraadje Tom bij betrekt. Maar voor de enige zoon van kunstschilder en weduwnaar Paul Sheppard (Sean Bean) is Tom net zo echt als een kameraadje van vlees en bloed. Thomas blijkt dichter bij de waarheid dan hij durfde te vermoeden. In een weeshuis aan de andere kant van de stad leeft een jongetje dat als twee druppels water op 'm lijkt. Tom heet-ie en hij zit diep in de problemen.
De jongen is 's nachts getuige geweest van duistere handelingen van conciërge Finch en een onbekende man, die een pakket in de vorm van een menselijke gestalte in de bagageruimte van een bestelauto verborgen. De enge Finch kreeg 'm in de gaten en sindsdien zwerft de gevluchte Tom door de stad, opgejaagd door Finch' maat en diens kwijlende bloedhond.
Het lot, gestuurd door regisseuse Esmé Lammers, brengt de twee jongens (beiden gespeeld door Aaron Johnson) samen, passend genoeg in een spiegelzaal van een wetenschapsmuseum. Ze mogen even genieten van hun wederzijdse ontdekking, hebben lol tijdens een verjaardagsfeest, maar dan komen Finch en zijn criminele partner weer om de hoek kijken. Er volgt een nieuwe ontvoering en een levensgevaarlijke achtervolging in een wielluik van een vliegtuig voordat de ademloze jonge toeschouwers opgelucht de bioscoop uitmogen.
Regisseuse Esmé Lammers zet in haar tweede film de elementen van de avonturenboeken uit haar eigen jeugd trefzeker op een rij. Dat ze de nuances en de pasteltinten van haar sprookjesachtige debuut 'Lang leve de koningin' ditmaal heeft ingeruild voor de steviger omlijnde portrettering uit het domein van haar levensgezel Dick Maas (die als second unitregisseur een bijdrage leverde aan verschillende geslaagde achtervolgingen) is voor de volwassen kijker wellicht een teleurstelling. Het nasynchroniseren van de Engelse acteurs in de Nederlandstalige versie komt de schwung van het verhaal bovendien bepaald niet ten goede.
Maar aan dergelijke overwegingen heeft de jeugd van acht jaar en ouder vast geen boodschap. Voor hen is 'Tom & Thomas' (opgenomen tegen de achtergrond van Londen in kerstsfeer) een gave, spannende film met plezierige hoofdpersonen en angstwekkende schurken.

 

Visit The Telegraaf


Return to Tom & Thomas Press

Return to Tom & Thomas Main Page

Return to Films & TV

Return to The Compleat Sean Bean Main Page