Tom & Thomas - Gelderlander 23 January 2002


Last Update: 26 January 2002

Newspaper: Gelderlander, January 23th, 2002

Grim children’s film

by Pieter van Lierop
Translated by Gerda Seinhorst

Tom & Thomas is a film by Esmé Lammers.
With Sean Bean, Aaron Johnson, Inday Ba, Bill Stewart and Derek de Lint.

For eternity children’s films have been made in the Netherlands, but the current popularity is mainly caused by an increase of production quality and especially more playful and original formulas. And if on that point, one film can be called a trend-setter, it must be Esmé Lammers’ 1997 debut ´Long live the Queen`. Still Lammers’ second children’s film Tom & Thomas is met with mixed emotions. Lammers has got stronger as a director, but has handed down on originality.

Tom & Thomas is about two nine year old boys living in London. Tom lives in an orphanage. Thomas lives with his father, an artist, who is still amply mourning his deceased wife. At school Thomas regularly suffers from loss of concentration. That happens especially when somewhere else in town, an unknown other boy (Tom) is in critical situations.

By accident Tom has seen the concierge of the orphanage, together with another dangerous creep, being involved in a kidnapping. The criminals have noticed they have been spied on, and from that moment on they try to get their hands on Tom. When by chance Tom and Thomas meet and are stupefied how they resemble each other, friendship is soon struck. Secretly Tom comes to live at Thomas’ home, which is cause for many a misunderstanding. But meanwhile the criminals don’t sit still. They manage to take Tom, drug him and are about to smuggle him out of the country, when the story reaches its climax at the airport.

In the epilogue it becomes evident that the boys are real twins and years ago have been separated as foundlings. From now on they can enrich together the life of Sean Bean, who with pilot Inday Ba can get a chance at new happiness.

In a technical view we deal with a production that easily meets international standards. Tom & Thomas has been made very competently and looks rich. The double part of young actor Aaron Johnson is amazingly well doctored, especially in the scene where they meet for the first time in the mirror maze.

It is disappointing that Esmé Lammers’ story has so little character of its own. Wandering orphans in the snow at Christmas were already a gigantic kitsch stereotype when two years ago it was dragged out of the old box for ‘Kruimeltje’.

Even worse is the main subject. Erich Kästner’s children’s book ‘Das Doppelte Lottchen’ was made into a film in 1950, and five years ago there was a remake in Germany; films about separated twins keep turning up.

Tom & Thomas was made with mainly British actors (dubbed for the Dutch version), and so it aims mainly for the English language market, but that market has already seen two versions of ‘The Parent Trap’, including a very recent one. And directly before that there was ‘It Takes Two’.

What distinguishes Tom & Thomas from all those other films is a far less playful, even almost grim tendency. The scum the boys encounter are worse than you would expect in children’s films. And also their conspiracy is uncommonly sinister. In the centre of London they are handling big hypodermic syringes and drug children to be transported to Nairobi to be ‘adopted’.

What in heaven's name should you imagine at that when it concerns little nine year old boys. The finale is pretty gloomy as well. Police teams run around in masks, stenguns and bullet proof vests, just like in Dick Maas’ finale of ‘Down’.

And now that name is mentioned: Maas, as partner of Esmé Lammers, is credited as second unit director, but you do get the feeling that you see his fingerprints all over this ´heavy` children’s film. ‘Long live the Queen’ was more charming.

http://www.gelderlander.nl/CDA/regioportal/0,2078,1448__920000_,00.html
Tweeling-verhaal mist eigen karakter
Grimmige jeugdfilm 'Tom & Thomas' heeft vingerafdrukken van Dick Maas
door Pieter van Lierop
UTRECHT – Er worden al een eeuwigheid jeugdfilms in Nederland gemaakt, maar de huidige populariteit ervan is vooral veroorzaakt door toename van productionele kwaliteit en vooral meer speelse en originele formules. Als er op dit punt één film trendsettend genoemd mag worden dan is dat 'Lang Leve De Koningin' geweest, waarmee in 1997 Esmé Lammers debuteerde. Speciaal in die wetenschap wekt Lammers' tweede jeugdfilm, 'Tom & Thomas', nu gemengde gevoelens op. Lammers is weliswaar sterker geworden als regisseur, maar ze heeft als scenariste ingeleverd aan oorspronkelijkheid.
'Tom & Thomas' gaat over twee in Londen woonachtige jongens van negen. Tom woont in een weeshuis. Thomas woont bij zijn vader, een kunstschilder die nog volop rouwt om zijn gestorven echtgenote. Thomas heeft op school nogal eens last van concentratieverlies. Dat overkomt hem speciaal als ergens in de stad een hem onbekende, andere jongen – Tom dus – in netelige situaties terechtkomt. Tom heeft toevallig de conciërge van het weeshuis samen met een nog gevaarlijker sujet bezig gezien met een ontvoering. De schurken hebben gemerkt dat ze werden bespioneerd en vanaf dat moment proberen ze Tom in handen te krijgen.
Wanneer Tom en Thomas elkaar toevallig ontmoeten en stomverbaasd vaststellen dat ze als twee druppels op elkaar lijken, is vriendschap gauw gesloten. Stiekem komt Tom in huis bij Thomas wonen, hetgeen aanleiding is voor menig misverstand. Maar die boeven zitten intussen niet stil. Ze krijgen Tom in handen, weten hem te verdoven en staan op het punt hem het land uit te smokkelen, als op het vliegveld het hele verhaal zijn ontknoping bereikt. In de epiloog blijkt dat de twee jongens echte tweelingen zijn en vroeger als vondelingetjes uit elkaar zijn geraakt. Voortaan mogen ze samen het gezelschap verrijken van Sean Bean die met pilote Inday Ba een nieuwe gooi doet naar het geluk.
In technisch opzicht hebben we te maken met een werkstuk dat met gemak voldoet aan internationale standaards. 'Tom & Thomas' is zeer vaardig gemaakt en oogt rijk. De dubbelrol voor acteurtje Aaron Johnson is verbluffend sterk getrukeerd, speciaal in de scène waar ze elkaar voor het eerst ontmoeten in een spiegeldoolhof.
Weinig karakter
Tegenvallend is dat het verhaal van Esmé Lammers zo weinig eigen karakter heeft. Dolende weeskinderen met kerst in de sneeuw, dat was ook al een gigantisch kitsch-cliché toen het twee jaar geleden voor 'Kruimeltje' uit de oude doos werd gehaald. Ooit moet het toch eens ophouden, maar voorlopig trekt ook Lammers het weer tevoorschijn. Nog erger is het gesteld met het hoofdthema. Sinds Erich Kästner jeugdboek 'Das Doppelte Lottchen' in 1950 voor de bioscoop werd bewerkt – vijf jaar geleden werd het in Duitsland opnieuw verfilmd – blijven er maar films gemaakt worden over uit elkaar geraakte tweelingen.
'Tom & Thomas' is gemaakt met voornamelijk Britse acteurs (gedubd voor een Nederlandse versie) en mikt dus vooral op de Engelstalige markt, maar die heeft eveneens al twee versies van 'The Parent Trap' te zien gekregen, waarvan eentje zeer recent. En pal daarvoor was er nog 'It Takes Two'.
Wat dan 'Tom & Thomas' onderscheidt van al die andere films is een veel minder speelse, zelfs bijna grimmige inslag. Het gespuis, waarmee de twee jongens te maken krijgen, is enger dat je in kinderfilms verwachten zou. En hun complot is eveneens ongewoon sinister. Hartje Londen zijn ze in de weer met grote injectiespuiten en drogeren daarmee kinderen die vervolgens naar Nairobi worden getransporteerd. Om 'geadopteerd' te worden. Wat moet je je daarbij in hemelsnaam voorstellen als het gaat om jongetjes van negen? Behoorlijk naargeestig is zeker ook die finale, als op zeker moment een Boeing vertrekt met Tom in het laadruim, voor pampus in een hondenhok naast een schoppend paard. Thomas zit verstopt in het landingsgestel en is bezig zijn bewustzijn te verliezen in de ijzige kou.
Merkwaardige associaties kunnen ook kinderen sinds 11 september krijgen bij al die paniekbeelden op de luchthaven, waar druk wordt geschoten en ziekenwagens af- en aanrijden. Politieteams draven rond met maskers, stenguns en kogelvrije vesten, net als in de finale van Down, van Dick Maas. En als die naam dan toch valt: Maas, als levensgezel van Esmé Lammers, staat gecrediteerd als second unit-regisseur, maar je krijgt het gevoel dat je overal op deze 'heavy' jeugdfilm zijn vingerafdrukken tegenkomt. 'Lang Leve De Koningin' was echt stukken charmanter.
Tom & Thomas. Regie: Esmé Lammers met Sean Bean, Aaron Johnson, Inday Ba, Bill Stewart, Derek de Lint. Te zien in: Studio/Camera Utrecht. Grand Amersfoort en Figi Zeist.

Visit Gelderlander


Return to Tom & Thomas Press

Return to Tom & Thomas Main Page

Return to Films & TV

Return to The Compleat Sean Bean Main Page