The Lord of the Rings - Cannes Coverage


Last Update: 21 May 2001


Algemeen Dagblad

16 May 2001

"Parts of Tolkien film promise a lot"

By: Rob Zagt

Cannes: Two years have already been spent on it and still this long expected film "The Lord of The Rings" is not finished yet. The New Zealand director Peter Jackson could show no more than 20 minutes of film in Cannes. But even that very first beginning was already very impressing. Chases in underground worlds, mythologic monsters as big as mountains coming alive, swordfights which look as exciting as the clash of arms from the Star Wars series.


The millions of readers of this classical book by J.R.R. Tolkien can be assured: as far as spectacle and special effects, Lord of The Rings will be an overwhelming experience.


For a total of 270 million dollars (divided into 3 movies and over a period of 5 years) viewers may expect the best. But even a project as the Tolkien-film must be brought to people's attention. To rouse expectations of the professional film world (distributors, press and theatre owners) for this prestigious project, that will not get its worldwide premiere until December 2001, there was a Tolkien-party that was impressive even for the spoiled and regular Cannes festival guests. Word is that the entire presentation cost two million dollars, an amount of money enough to make at least two decent films in the Netherlands.


The castle of Castelleras, a half hour drive from Cannes, was chosen as a location. Musicians, dressed like Hobbits (including their long, hairy feet) welcome the guests with Irish folk music and a breezy laugh. The guests are been asked to first of all take a look at a little Hobbit-house, a cosy Efteling-like home* that is so tiny that many of the visitors hit their heads on the ceiling.


One of them is Ian McKellen, who plays the part of the mighty wizard Gandalf in the movie. Accompanied by a couple of his co-players - amongst them are Liv Tyler, Sean Bean and Viggo Mortensen - McKellen mingles with the public. This great actor is still impressed by the film shooting that took place in New Zealand.


"A fantastic country that has got everything to offer, including the landscapes that Tolkien described in his book. I predict that, once this film is released, New Zealand will be flooded with tourists".


All the actors present are lyrical about the way Peter Jackson (also known from the movie Heavenly Creatures) brought Tolkien's world to life. "His fantasy is amazing. As an actor you have to adjust to his vision of the book, but if someone does it so convincingly as Peter does, it is no problem at all," says Viggo Mortensen, who plays the part of the mysterious Aragorn in this trilogy.


The leading actors have been working in New Zealand for almost 2 years. Mortensen: "Such a long time is unprecedented. All kinds of things happened in that time. Some co-workers had children, others got married and also a couple of people of the film crew saw their marriages end. Family members died. All aspects of life have gone by here".


To Peter Jackson the translation of the book into film was a risky business, especially because the book has a lot of admirers all over the world. As for his movie, he remained loyal to the bigger part of the original text. "Tolkien invented a lot of different languages for his book. We used them, for instance for the elves, as much as we could. We will be subtitling these conversations; this hardly ever happens in this kind of production. I want this series to be historically as correct as possible, out of respect for Tolkien. The realism of this fairytale world is of the utmost importance to me".


The first episode of Lord of the Rings will come to Dutch cinemas in December of this year.

* Note: The Efteling is a huge Dutch amusement park which has Hobbit-like houses

Translated by:
Marja Hoog
Gerda Seinhorst


Eerste beelden Tolkien-verfilming beloven veel

Door Ab Zagt

Twee jaar lang is er aan gewerkt en nog steeds is de langverwachte verfilming van The Lord of the Rings (In de ban van de Ring) niet klaar. De Nieuwzeelandse regisseur Peter Jackson kon in Cannes niet meer laten zien dan een voorproefje van 20 minuten.

Toch was zelfs dat allereerste begin al indrukwekkend genoeg. Achtervolgingen in ondergrondse werelden, mythologische monsters zo groot als bergen die tot leven komen, zwaardgevechten die net zo opwindend ogen als het wapengekletter uit de Star Wars-serie. De miljoenen lezers van het klassieke boek van J.R.R. Tolkien kunnen op één punt alvast gerust zijn: wat spektakel en speciale effecten betreft wordt The Lord of the Rings een verpletterende ervaring.


Voor een bedrag van 270 miljoen dollar (verdeeld over drie films die in vijf jaar tijd worden uitgebracht) mag de kijker dan ook wel het een en ander verwachten. Toch moet ook een project als de Tolkien-verfilming aan de man worden gebracht. Om de professionele filmwereld (distributeurs, vakpers en theatereigenaren) nu al lekker te maken voor dit prestigeproject, dat pas in december wereldwijd in première gaat, kwam er een Tolkien-feest dat zelfs voor de verwende vaste gasten van het Franse filmfestival indrukwekkend was. Naar verluidt kostte de hele presentatie een slordige twee miljoen dollar, een bedrag waarmee in Nederland minstens twee behoorlijke films gemaakt kunnen worden.


Als lokatie dient het kasteel van Castelleras op een half uur rijden van Cannes. Als hobbits verklede muzikanten (inclusief hun lange, harige voeten), verwelkomen met Ierse volksmuziek en een gulle lach op het gezicht de genodigden. Die worden eerst vriendelijk gemaand om een Hobbit-huisje te bezoeken, een knus Efteling-achtig onderkomen dat zo laag is dat menige bezoeker zijn hoofd stoot tegen het plafond. Een van hen is Ian McKellen, die in de film de rol van de statige tovenaar Gandalf speelt. In gezelschap van een aantal van zijn tegenspelers - onder wie Liv Tyler, Sean Bean en Viggo Mortensen - begeeft McKellen zich onder het publiek.


De gelauwerde acteur is nog steeds onder de indruk van de opnamen die in Nieuw Zeeland plaatsvonden. ,,Een fantastisch land dat alles heeft te bieden aan landschappen zoals die door Tolkien zijn beschreven. Na de vertoning van deze films zal Nieuw Zeeland overspoeld worden door toeristen, is mijn voorspelling.''


Alle aanwezige acteurs uiten zich lyrisch over de manier waarop Peter Jackson (bekend van onder meer de film Heavenly Creatures) de wereld van J.R.R. Tolkien tot leven heeft gebracht. ,,Zijn fantasie is onvoorstelbaar. Als acteur moet je je natuurlijk wel aanpassen aan zijn visie op het boek, maar als iemand dat zo overtuigend kan doen als Peter, is dat geen enkel probleem'', aldus Viggo Mortensen, die in het drieluik de mysterieuze Aragorn speelt. De belangrijkste acteurs hebben bijna twee jaar in Nieuw Zeeland gewerkt. Mortensen: ,,Zo'n lange draaitijd maak je zelden mee. Er is ook van alles gebeurd. Sommige medewerkers kregen kinderen, anderen zijn getrouwd, een aantal leden van de filmploeg zag hun huwelijk stranden. Familieleden zijn overleden. Alle facetten van het leven zijn voorgekomen.''


Voor Peter Jackson was de vertaling van boek naar film een riskante onderneming,vooral omdat het boek over de hele wereld een fanatieke schare bewonderaars kent. Wat zijn bewerking betreft is hij zoveel mogelijk trouw gebleven aan de originele tekst. ,,Tolkien vond voor zijn boek diverse talen uit. Die hebben wij, bijvoorbeeld voor de elfen, gehandhaafd. We gaan die dialogen ondertitelen, wat zelden voorkomt in dergelijke producties. Ik wil dat deze serie, uit respect voor Tolkien, in historisch opzicht zo correct mogelijk is. Het realisme van deze sprookjeswereld staat bij mij op de eerste plaats.''


De eerste aflevering van The Lord of the Rings gaat in Nederland in december draaien.

 

Visit the Algemeen Dagblad website


Return to LOTR Cannes Coverage Main Page

Return to Zine 17 (Lord of the Rings Press Coverage)

Return to The Compleat Sean Bean